El Sistema SAE

SAE (Sistema d’Ajuda a l’Explotació)

Complex Sistema de Gestió de l’Explotació, basat en el coneixement exacte de les incidències i desenvolupament del servei en temps real. Sistema tant de recopilació i monitorització de la informació com d’actuació sobre el servei.

 

 

Objectius

Facilitar la feina de seguiment del compliment del servei i la qualitat ofertada a l’usuari. Mantenir informats als usuaris del transport públic de la regularitat de les línies i de les incidències del servei mitjançant rètols d’informació, i generar la informació en temps real del servei per a exportar a aplicacions i dispositius mobils.

 

                                            

              

Millorar la planificació dels horaris i serveis, referent a l’explotació operativa de les línies d’autobusos i obtenir una informació en temps real de l’ocupació, avançaments / retards... dels autobusos durant el recorregut per les diferents línies. 

SAEMapa