Procediments:

 

LICITACIONS EN CURS:

Implantació i manteniment d'una plataforma de virtualització dels titols propis del servei de transport públic urbà de Sabadell i subministrament de targetes

Descripció del Contracte

L'acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Sabadell de 25 de març de 2024 va autoritzar a TUS, empresa concessionària del transport urbà, a iniciar el procés de licitació per a la IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA PLATAFORMA DE VIRTUALITZACIÓ DELS TÍTOLS PROPIS DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE SABADELL I SUBMINISTRAMENT INICIAL DE TARGETES, per un import màxim de 601.291,72 euros (IVA exclòs)

Licitació
Número d'expedient:  OTU/2023/151
Número de registre de contracte:  33877/2024
Servei gestor: Àrea d'Espai Urbà, Acció i Participació
Telèfon: 93 710 79 51
CPA:  
Classificació contractistes: No
Procediment licitació: Procediment Obert
Pressupost base de licitació: 601.291,72€ (IVA exclòs)
Estat:  En procés de licitació
Difusió
Inici de difusió: 04/04/2024
Data de Publicació al DOUE: 04/04/2024
Termini (final) de presentació de proposicions 23/04/2024 a les 23:59:59h. En les instal·lacions de TUS (Passeig del Comerc Nº 64 Sabadell)
Obertura de Pliques:   24/04/2024 a les 12:00h

Per plantejar preguntes o aclarir  dubtes relacionats amb aquesta licitació, cal enviar un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i les respostes seran publicades en obert per a tots els licitadors en aquesta mateixa pàgina web.

 

DOCUMENTACIÓ OFICIAL (anunci i acords)
Anunci DOUE
Plec de Condicions Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Acord de Ple Municipal (Autorització Ajuntament)
  
Acta de apertura de plicas
 

Nota d'aclariment: Es considerarà vàlida la presentació d'una declaració jurada per part d'aquelles empreses que estan en tràmit d'obtenció de la certificació ISO 22301, o un informe d'Auditoria assegurant que l'empresa compleix amb els requisits per a l'obtenció de la certificació.

 
DOCUMENTACIÓ OFICIAL (preguntes i respostes)
Pregunta 1                                          Respuesta 1
Pregunta 2                                          Respuesta 2
Pregunta 3                                          Respuesta 3
Pregunta 4                                          Respuesta 4
Pregunta 5                                          Respuesta 5
Pregunta 6                                          Respuesta 6
Pregunta 7                                          Respuesta 7
Pregunta 8                                          Respuesta 8
Pregunta 9                                          Respuesta 9
Pregunta 10                                        Respuesta 10
Pregunta 11                                        Respuesta 11
Pregunta 12                                        Respuesta 12
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Subministrament de 7 busos híbrids i 6 autobusos elèctrics para el Transport Urbà de Sabadell. (2 Lots)

Descripció del Contracte
L'acord del Ple Municipal del 26 de juliol de 2022 va aprovar autoritzar a l'empresa concessionària l'adquisició de 13 vehicles amb un cost màxim estimatiu de 5.505.000,00 euros (IVA exclòs), dividits en els següents lots:
  • Lot 1. 7 autobusos híbrids dièsel-elèctric estàndard de 12m de longitud, amb una potència mínima del motor de combustió de 270 cv i una potència del motor elèctric igual o superior a 5 kW, amb un valor total estimat de 2.205.000,00 euros (IVA exclòs).
  • Lot 2. 6 autobusos elèctrics estàndard de 12m de longitud, amb una potència nominal del motor elèctrico mínima de 160 kW i una capacitat mínima de les bateries de 345 kWh, amb un valor total estimat de 3.300.000,00 euros (IVA exclòs).
Licitació
Número d'expedient:  OTU/2022/121
Número de registre de contracte:  65709/2022
Servei gestor: ESPAI PÚBLIC
Telèfon: 93 710 79 51
CPA:  
Classificació contractistes: No
Procediment licitació: Procediment Obert
Pressupost base de licitació: 5.505.000,00 €
Estat:  En procés de licitació
Difusió
Inici de difusió: 02/08/2022
Data de Publicació al DOUE: 02/08/2022
Termini (final) de presentació de proposicions 21/09/2022 a les 14:00h
Obertura de Pliques:   22/09/2022 a les 12:00h Per obtenir informació trucar al telèfon 93 710 79 51
DOCUMENTACIÓ OFICIAL (anunci i acords)
Anunci DOUE
Bases reguladores
Acord de Ple Municipal (Autorització Ajuntament)
 
Acta de apertura de plicas
Valors ofertats
Informe de selecció d'ofertes
Anunci d'adjudicació

Autorització a TUS SCCL per formalitzar el contracte de subministrament de set autobusos híbrids i sis autobusos elèctrics, i proposta d’adjudicatari.

 
DOCUMENTACIÓ OFICIAL (preguntes i respostes)
Pregunta 1                                          Respuesta 1
Pregunta 2                                          Respuesta 2
Pregunta 3                                          Respuesta 3
Pregunta 4                                          Respuesta 4
Pregunta 5                                          Respuesta 5
Pregunta 6                                          Respuesta 6
Pregunta 7                                          Respuesta 7
Pregunta 8                                          Respuesta 8
Pregunta 9                                          Respuesta 9
Pregunta 10                                       Respuesta 10
Pregunta 11                                       Respuesta 11
Pregunta 12                                       Respuesta 12
Pregunta 13                                       Respuesta 13
Pregunta 14                                       Respuesta 14
Pregunta 15                                       Respuesta 15
Pregunta 16                                       Respuesta 16
Pregunta 17                                       Respuesta 17
Pregunta 18                                       Respuesta 18
Pregunta 19                                       Respuesta 19
Pregunta 20                                       Respuesta 20
Pregunta 21                                       Respuesta 21
Pregunta 22                                       Respuesta 22
Pregunta 23                                       Respuesta 23