Instal·lacions de qualitat

busos13

 

Instal·lacións de qualitat a Sabadell:

Les noves cotxeres de TUS, ens ha permès gaudir d’unes instal·lacions modernes i de qualitat, amb uns tallers de manteniment d’autobusos dotats amb les últimes tecnologies i amb unes instal·lacions encaminades a reduir el nostre impacte ambiental produït per la nostra activitat, tal com la instal·lació de diferents decantades de sòlids i separadors d’hidrocarburs per evitar l’abocament de matèries perilloses al clavegueram, la instal·lació d’un dipòsit de 600 m3 on es recull l’aigua de pluja, la qual es fa servir pel rentat dels autobusos iniciativa que ens va valer el “Premi Medi Ambient 2007 de la Generalitat de Catalunya”; la instal·lació de pannells solars d’A.C.S. que es fan servir per l’aigua calenta als vestuaris, en definitiva, unes instal·lacions compromeses vers el medi ambient. Les oficines disposen d’unes installacións amples i lluminoses amb sistemes per minimitzar el consum d’energia. Disposen d’equips per facilitar les feines relacionades amb el servei, com ara el sistema d’ajuda a la explotació (SAE).

Recentment, hem renovat el “Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental” per al Taller de Manteniment de TUS. Es un sistema voluntari de qualificació ambiental on s’identifica i certifica serveis que compleixen determinats criteris ambientals més enllà de la normativa vigent d’aplicació.Promouen el consum de productes i serveis que afavoreixen la minimització de residus, la recuperació i reutilització de subproductes, així com l’estalvi de recursos especialment l’energia i l’aigua.Proporciona als usuaris informació millor i més fiable sobre la qualitat ambiental del servei.

Tot això ens permetrà assegurar el futur de la nostra empresa promoguda per la seguretat, la qualitat, la fiabilitat, l'eficiència i el respecte cap al medi ambient.