Quan s'espera l'autobús

Mentre s'espera l'autobús convé preparar l'abonament, el carnet o la targeta multiviatge. Si paga amb diners cal procurar lliurar al conductor l'import exacte; d'aquesta manera es perd menys temps en el pagament i el viatge és més ràpid. El conductor no està obligat a disposar de canvi per a devolucions superiors a 10 €. Cal esperar prop del pal de parada o de la marquesina de tal manera que el conductor percebi des de lluny que espera l'autobús, i fer-li un petit senyal amb la mà; per tal de no fer perdre temps als usuaris, l'autobús només s'atura a les parades que ha de pujar-hi o baixar-hi algú, i si no queda clar que espera l'autobús pot passar de llarg, o bé veure's obligat a frenar sobtadament amb perill de que es produeixi un accident.