Objectius més remarcables dintre de la gestió de la qualitat i medi ambient

OBJECTIUS MÉS REMARCABLES:

Alguns dels objectius més remarcables als últims anys, són:

  • Implantar la Definició de la Qualitat del servei, segons la norma UNE EN 13.816, al nostre servei i sistema de gestió integrat.
  • Estem donats d’alta al ROLECE (“Registro Oficial de Licitadores i Empresas Clasificadas por el Estado”), i ens permet optar a concursos públics a nivell nacional.
  • Hem canviat l’antic Tren de Rentat d’autobusos per un de nou, més eficient, i que també pot funcionar amb aigua recuperada de pluja per rentar els autobusos.
  • Hem reduït les emissions totals de CO2 del nostre servei en el període de 2015-2020, en gairebé, un 14%. És a dir, gairebé 650 Tm de CO2/any menys que al 2015.
  • Hem reduït el consum d’electricitat en el període 2004-2020, en un 27%. És a dir, consumim 65.000 kwh/any menys, que al 2004.
  • Hem reduït el consum de gas en el període 2004-2020, en un 58%. És a dir, consumim 157.000 kwh/any menys, que al 2004.
  • Hem reduït el consum d’aigua en el període 2004-2020, en un 75%. És a dir, consumim 1.700 m3/any menys, que al 2004.

Objectius més remarcables al 2022:

  • Reducció d'un 14% d'emissions i de consum de combustible, produït pel nostre servei, durant el període 2022-2024.