Política de qualitat i medi ambient

El Consell Rector de T.U.S.S.C.C.L, defineix una política de qualitat i medi ambient en la que atén les necessitats de l’usuari, compromisos amb les administracions, els serveis subministrats, els objectius particulars i la legislació i reglamentació aplicable. Es per això que ens vam plantejar fer el servei de transport de viatgers de la ciutat de Sabadell adaptant-nos a les noves necessites que a la societat en general i als nostres usuaris en particular els hi vagin sorgint, prenent el compromís d’una millora continuada de la qualitat i del medi ambient del nostre servei.

Es per això que la que la nostra política de qualitat i medi ambient es pot concretar en:

-          Satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients i incrementar permanentment la seva percepció de la qualitat del nostre servei:

  • Dispensant el tracte més acurat a l'usuari (Atenció a l'Usuari).
  • Informant de forma eficaç i puntual davant qualsevol situació que ho requereixi.
  • Garantint la fiabilitat del servei.

-          Treballar sobre la reducció de l’impacte mediambiental que poden tenir el funcionament de les nostres activitats, reduint consums energètics, emissions atmosfèriques, nivells de soroll, realitzant un ús sostenible de recursos naturals i millorant la segregació en origen dels residus generats a cotxeres.

-          Planificar les accions per abordar els riscos i oportunitats.

-          Garantir el compliment dels compromisos adquirits amb l'administració i qualsevol altre organisme extern. Ser respectuosos amb el medi ambient complint amb la legislació i reglamentació que afecta al servei i altres requisits que l'empresa subscrigui voluntàriament.

-          TUS identifica tots els recursos tant humans com a tecnològics per garantir la major eficàcia del servei i per això incorpora de forma progressiva les noves tecnologies disponibles en el nostre sector. (Nous vehicles, S.A.E., noves comunicacions, panells electrònics de parades, etc).

-          Motivar i formar permanentment a les persones que formen part de la nostra organització respecte a millorar la qualitat del servei, i un major respecte al medi ambient.

-          Revisar i actualitzar periòdicament els objectius de qualitat i medi ambient.

-          Comunicar a tots els nivells de la nostra organització, així com a les parts interessades, la importància del compliment de tots els requisits del sistema de qualitat i medi ambient, començant per la present.

-          Posar a disposició del públic els objectius de la nostra política.

Uso de Cookies

En aquest lloc web utilitzem cookies pròpies i de tercers per facilitar la navegació, millorar l'experiència d'usuari i oferir-te serveis personalitzats relacionats amb els serveis de transport públic, així com per analitzar el trànsit web. Prem el botó per acceptar el seu ús i continuar navegant. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.