Objectius més remarcables dintre de la gestió de la qualitat i medi ambient

Objectius més remarcables:

 • Implantar Norma UNE EN 13.816 cap a finals de 2017. A la reunió de Consell Rector es planteja la Implantació de la NORMA UNE 13.816:
  • Actualment, s’està elaborant els documents propis d’aquesta norma i adaptant la documentació pròpia de TUS a la norma 13.816.
 • Enquesta de satisfacció d’usuaris, arribar als 7,90 p a la valoració global del servei.
  • Realitzada durant el 2016, s’obtenen aquests resultats:
Mostra Recorregut Freqüència Temps de viatge Puntualitat Comoditat parades Cons. Net. Vehicles Ocupació vehicles Accessibilitat Estil Conductors Informació del servei VALORACIÓ GLOBAL SERVEI
1110 7,41 6,28 7,23 7,00 7,10 7,13 6,90 7,18 7,11 7,15 7,84

Tot i que no s’arriba a la puntuació objectiu, encara ens encoratja més per millorar i aconseguir la puntuació desitjada.

 • Implantar la nova Norma ISO 9.001.2015 cap a finals de 2016. Atès que en 2015 complim cicle d'auditories i per tant en 2016 ens toca renovació de la certificació, es decideix apostar perquè la renovació ja es faci sobre la base de les noves versions d'aquestes normes.
 • Implantar la nova versió Norma ISO 14.001.2015 cap a finals de 2016. Atès que en 2015 complim cicle d'auditories i per tant en 2016 ens toca renovació de la certificació, es decideix apostar perquè la renovació ja es faci sobre la base de les noves versions d'aquestes normes.
 • Instal·lació de sondes de nivell als Depòsits de Gasoil.
  • Instal·lades al primer trimestre del 2016, s’aconsegueix una millora important en el mesurament del gasoil dels dipòsits.
  • Reduir el grau d’emissions de CO2, reduint la quantitat d’emissions emeses a l’atmosfera.
   • Ens és necessari renovar la flota d’autobusos, amb el que es vol aprofitar perquè aquestes noves unitats siguin el menys contaminants possibles i que ajudi a la reducció d'emissions. D'altra banda, s’ha canviat de subministradora elèctrica per una que ens garanteix que el 100% de l'energia es verda.

Properament:

Es te la intenció de certificar-se en la Norma UNE EN 13.816, Transport Públic de Passatgers. Aquesta norma Europea especifica els requisits per definir i establir objectius, i realitzar mesuraments de la qualitat del serveis de transport públic de passatgers.

Té com a objectiu:

 • Fomentar l'acostament de la qualitat de servei a la gestió del transport públic de passatgers.  
 • Posa èmfasi en les necessitats i expectatives reals dels clients.
 • Permetrà millorar l'adequació entre els recursos disponibles i el conjunt de tasques que proporcionen una satisfacció afegida al client.
 • Constituirà un barem de mesurament entre totes les empreses prestadores d'aquest tipus de serveis que disposin de la certificació.

Uso de Cookies

En aquest lloc web utilitzem cookies pròpies i de tercers per facilitar la navegació, millorar l'experiència d'usuari i oferir-te serveis personalitzats relacionats amb els serveis de transport públic, així com per analitzar el trànsit web. Prem el botó per acceptar el seu ús i continuar navegant. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.