Subministrament de 7 busos híbrids i 6 autobusos elèctrics per al transport urbà de Sabadell. (2 lots)

Descripció del Contracte
L'acord del Ple Municipal del 26 de juliol de 2022 va aprovar autoritzar a l'empresa concessionària l'adquisició de 13 vehicles amb un cost màxim estimatiu de 5.505.000,00 euros (IVA exclòs), dividits en els següents lots:
  • Lot 1. 7 autobusos híbrids dièsel-elèctric estàndard de 12m de longitud, amb una potència mínima del motor de combustió de 270 cv i una potència del motor elèctric igual o superior a 5 kW, amb un valor total estimat de 2.205.000,00 euros (IVA exclòs).
  • Lot 2. 6 autobusos elèctrics estàndard de 12m de longitud, amb una potència nominal del motor elèctrico mínima de 160 kW i una capacitat mínima de les bateries de 345 kWh, amb un valor total estimat de 3.300.000,00 euros (IVA exclòs).
Licitació
Número d'expedient:  OTU/2022/121
Número de registre de contracte:  65709/2022
Servei gestor: ESPAI PÚBLIC
Telèfon: 93 710 79 51
CPA:  
Classificació contractistes: No
Procediment licitació: Procediment Obert
Pressupost base de licitació: 5.505.000,00 €
Estat:  En procés de licitació
Difusió
Inici de difusió: 02/08/2022
Data de Publicació al DOUE: 02/08/2022
Termini (final) de presentació de proposicions 21/09/2022 a les 14:00h
Obertura de Pliques:   22/09/2022 a les 12:00h Per obtenir informació trucar al telèfon 93 710 79 51
DOCUMENTACIÓ OFICIAL (anunci i acords)
Anunci DOUE
Bases reguladores
Acord de Ple Municipal (Autorització Ajuntament)
 
 
 
DOCUMENTACIÓ OFICIAL (preguntes i respostes)