Subministrament de 10 autobusos (dividits en dos lots) estàndar de 12 metres, híbrid gasoil-elèctric i motor euro VI, per incorporar a la flota d'autobusos del transport urbà de Sabadell

Descripció del Contracte
L'acord del Ple Municipal del 28 de juny del 2018 va aprovar autoritzar a l'empresa concessionària l'adquisició de 10 vehicles amb un cost màxim estimatiu de 3.250.000,00 euros (IVA exclòs).
Licitació
Número d'expedient:  
Número de registre de contracte:  
Servei gestor: ESPAI PÚBLIC
Telèfon: 93 710 79 51
CPA:  
Classificació contractistes: No
Procediment licitació: Procediment Obert
Pressupost base de licitació: 3.250.000,00 €
Estat:  Adjudicat
Difusió
Inici de difusió: 28/06/2019
Data de Publicació al DOUE: 28/06/2019
Termini (final) de presentació de proposicions 05/08/2019
Obertura de Pliques:   02/09/2019 Per obtenir informació trucar al telèfon 93 710 79 51
DOCUMENTACIÓ OFICIAL (anunci i acords)
Anunci DOUE
Bases reguladores
Decret conformitat bases
Anunci d'adjudicació DOUE
Adjudicació del subministrament de 5+5 autobusos
 
DOCUMENTACIÓ OFICIAL (preguntes i respostes)
 Pregunta 1ª                       Resposta 1ª